REGULAMIN „DZIARAMY HIP HOP 2023”

NIE BĄDŹ ZASKOCZONY! ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM
 1. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu.
 2. Nie wykonujemy zabiegów osobom będącym pod wpływem alkoholu i środków odurzających.
 3. Wykonujemy tatuaże wyłącznie osobom pełnoletnim. Klient zobowiązany jest do posiadania przy sobie dowodu osobistego oraz podania jego nr seryjnego.
 4. Klient zobowiązany jest do wcześniejszego zapisu na określony dzień i godzinę, oraz wyboru wzoru.
 5. Klient zobowiązany jest do uiszczenia bezzwrotnego zadatku w wysokości 100 PLN w ciągu 24h od zapisu. Brak wpłaty będzie wiązał się z usunięciem rezerwacji.  W przypadku rezygnacji czy nieobecności, zadatek nie podlega zwrotowi.
 6. Istnieje możliwość wykonania niektórych wzorów na zasadach walk in, bez wcześniejszej rezerwacji terminu. Ilość miejsc będzie ograniczona. 
 7. Wpłata zadatku oznacza akceptację reagulaminu.
 8. Opłatę za usługę należy uregulować przed wykonaniem tatuażu.
 9. Cena wzoru będzie określona na planszy, na której wzór się znajduje. Nie będzie ona wyższa niż 600 PLN. Ceny nie podlegają negocjacjom.
 10. Wykonujemy tylko wzory opublikowane w wydarzeniu “Dziaramy Hip Hop”
 11. Wzory nie podlegają zmianie i modyfikacji.
 12. Tatuaże mogą być wykonane jedynie na rękach i nogach (z wyłączeniem dłoni, palców, stóp)
 13. Tatuaż będzie wykonany w rozmiarze rzeczywistym przedstawionych wzorów, o ewentualnych niewielkich zmianach w rozmiarze, decyduje tatuator.
 14. Zastrzegamy sobie możliwość wykonania tego samego wzoru na kilku klientach. 
 15. Wykonany tatuaż może nieznacznie różnic się od zaprezentowanych wzorów.
 16. Podczas wykonania tatuażu zabrania się przebywania osób towarzyszących.
 17. Przed przystąpieniem do tatuowania należy wypełnić oświadczenie o braku przeciwwskazań, podpisać świadomą zgodę na wykonanie tatuażu oraz klauzulę dotyczącą RODO.
 18. Klient jest zobowiązany do powiadomienia tatuatora o swoim stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonania zabiegu. W przypadku zatajenia lub podania nieprawdziwych informacji o stanie zdrowia, nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne komplikacje.
 19. Możemy odmówić wykonania tatuażu bez podania przyczyny.
 20. Obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania przedmiotów służących do wykonywania tatuażu.
 21. Zapewniamy sterylność narzędzi i materiałów używanych do wykonania zabiegu.
 22. Po wykonaniu zabiegu należy bezwzględnie stosować się do otrzymanych instrukcji.
 23. Za dodatkową opłatą 20 PLN przyklejamy kilkudniowy opatrunek typu „Second Skin”
 24. Nie ponosimy odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad pielęgnacji podczas procesu gojenia tatuażu.
 25. Wykonany tatuaż nie podlega reklamacji.
 26. Akceptując regulamin klient wyraża zgodę na zdjęcia wykonanego na nim tatuażu i umieszczenie go na stronach internetowych studia.
 27. Wykonanie tatuażu jest zabiegiem nieodwracalnym. Przed przystąpieniem do zabiegu prosimy o rozwagę.
 28. !!! Salon nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w lokalu !!!